מאמרים

ועדת ביקורת

ועדת הביקורת היא אחת מהועדות החשובות ביותר בדירקטוריון של חברות ציבוריות. בחברה ציבורית ישנה חובה לדירקטוריון למנות ועדת ביקורת מבין חבריו.

PCAOB

ה- PCAOB הוא תאגיד ללא מטרות רווח שהוקם על ידי הקונגרס האמריקאי, כדי לפקח על תהליך הביקורת שעורכים רואי החשבון של חברות ציבוריות

ה-SEC

ל-SEC מטרה המחולקת לשלושה חלקים: להגן על המשקיעים, לשמור על שווקים הוגנים, מסודרים ויעילים ולהקל על גיוס הון.

ה-OTC

אחת מהבורסות לניירות ערך בארצות הברית נקראת "מעבר לדלפק", כינוי זה בדרך כלל משמש לעסקאות שנעשות מחוץ לבורסה. אבל הבורסה הזו היא כמו בורסה של חברות מחוץ לבורסה ולכן קיבלה/לקחה לעצמה את הכינוי הזה

Regulation A

Regulation A המכונה גם Reg A, מאפשרת לחברות מסויימות המעוניינות להנפיק ניירות ערך, להציע השקעה במניות החברה מבלי להגיש תשקיף ומבלי להירשם בדרך הרגילה המפורטת בחוקי ניירות הערך בארצות הברית.

דיווחים ל- SEC

ישנם סוגים רבים של דיווחים רבים שחברה ציבורית צריכה להגיש ל-SEC. כאשר אין אירועים חריגים, חברה מדווחת צריכה להגיש דוחות ארבע פעמים בשנה, אחת לרבעון. הדוח השנתי נקרא טופס 10-K והדוח הרבעוני נקרא טופס 10-Q.

תשקיף

תשקיף הינו מסמך שמטרתו לעזור למשקיעים, לפעול בצורה מושכלת על פי מידע רחב הנוגע להשקעה מסוימת. חברה שמעוניינת למכור ניירות ערך לציבור בארצות הברית חייבת להגיש תשקיף ל-SEC.

Regulation D

Regulation D היא חלק מחוק ניירות ערך הפדרלי. במרבית המקרים כאשר חברה מעוניינת להנפיק ניירות ערך החברה צריכה להירשם ודווח ל-SEC, תקנה זו מפרטת מקרים בהם יש הקלות מסוימות.

samsung, samsung galaxy, galaxy-793043.jpg

Critical Audit Matter (CAM)

נושאים קריטיים לביקורת או באנגלית Critical Audit Matter (CAM), מוגדרים כנושאים העולים מהביקורת של הדוחות הכספיים אשר נידונו, עם ועדת הביקורת בנוסף לקריטריונים נוספים